Skip to content

Wskaźniki chirurgiczne i śmiertelność operacyjna w przypadku otwartej i laparoskopowej cholecystektomii w stanie Maryland ad 5

3 miesiące ago

472 words

Ten wzrost częstości cholecystektomii w stanie Maryland był podobny do 29-procentowego wzrostu zaobserwowanego w Connecticut w latach 1989-1989. Fakt, że kurs osiągnął plateau w stanie Maryland w 1992 r., Zamiast się zmniejszać, sugeruje, że wzrost ten odzwierciedla raczej utrzymujące się obniżenie progu pacjentów, lekarzy lub obu osób w celu interwencji chirurgicznej, niż odzwierciedlenie wyczerpania jednorazowej puli pacjentów, którzy odkładali operację z powodu ryzyka operacyjnego lub obaw. Różnica między naszym doświadczeniem w Maryland a zgłoszonym dla dużego HMO3 jest godna uwagi. Chociaż zaobserwowano porównywalny spadek częstości otwartej cholecystektomii w latach 1988-1992 zarówno w Maryland, jak i US Health Care HMO (odpowiednio o 70 i 74 procent), wzrost częstości stosowania cholecystektomii laparoskopowej był większy w HMO niż w Marylandzie jako całości (57 procent w stosunku do 29 procent). W rezultacie ogólny wskaźnik cholecystektomii wśród osób zapisanych w US Health Care, który był niższy niż ogólny wskaźnik w Maryland w 1988 r. (1,37 na 1000 zarejestrowanych w porównaniu z 1,68 na 1000 mieszkańców stanu), był prawie taki sam, jak w Maryland 1992 (2,15 na 1000 zarejestrowanych w porównaniu do 2,17 na 1000 mieszkańców). Ostrzejszy wzrost stosowania cholecystektomii laparoskopowej w HMO niż w populacji państwowej może częściowo wynikać z różnic w cechach demograficznych i klinicznych, takich jak zdrowsza lub młodsza populacja zarejestrowanych w HMO w porównaniu z mieszkańcami Maryland (średnia wieku osób zapisanych na leczenie w 1992 r., 29,5 lat3, średni wiek mieszkańców stanu w 1991 r., 33 lata). Jednak analiza wieloczynnikowa pacjentów poddawanych cholecystektomii wykazała, że HMO w Maryland było o ponad 40 procent bardziej narażone na laparoskopową niż otwartą cholecystektomię niż osoby z innymi rodzajami ubezpieczenia, nawet po uwzględnieniu różnic w wieku i innych cechach. Ta różnica mogła powstać albo dlatego, że kierownictwo HMO zalecało laparoskopową otwartą cholecystektomię w przekonaniu, że było tańsze, albo ponieważ chirurdzy pracujący w HMO byli bardziej skłonni do uczenia się i wykonywania cholecystektomii laparoskopowej niż chirurdzy zapewniający opiekę na zasadzie odpłatnej za usługę.
Nasza analiza zapewnia również wgląd w bezpieczeństwo cholecystektomii laparoskopowej, gdy jest wykonywany szeroko przez dużą liczbę chirurgów w rutynowej praktyce. Nawet po próbie kontrolowania różnic w charakterystyce klinicznej pacjentów poddawanych leczeniu otwartym w porównaniu z cholecystektomią laparoskopową, takich jak większe prawdopodobieństwo, że pacjenci poddawani otwartej cholecystektomii będą mieli ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego lub kamień żółciowy wspólny, śmiertelność operacyjna wynosi 80 procent niższe w przypadku cholecystektomii laparoskopowej. Nasza niemożność pełnego dostosowania się do różnic w charakterystyce klinicznej pacjentów mogła doprowadzić do przecenienia zmniejszenia ryzyka zgonu związanego z cholecystektomią laparoskopową. Nasze oszacowanie śmiertelności operacyjnej cholecystektomii laparoskopowej odzwierciedla jednak rutynową praktykę kliniczną w stanie Maryland i jest bardzo podobne do wskaźników odnotowanych w kilku innych dużych seriach [24,10-14].
[przypisy: kosmedica, euromedis szczecin, grzegrzółka wikipedia ]

0 thoughts on “Wskaźniki chirurgiczne i śmiertelność operacyjna w przypadku otwartej i laparoskopowej cholecystektomii w stanie Maryland ad 5”