Skip to content

Mutacje i przeżycie TP53 w raku płaskonabłonkowym głowy i szyi czesc 4

3 miesiące ago

450 words

Pozostałe 420 pacjentów kwalifikowało się i można było ocenić mutacje TP53 w guzie pierwotnym. Dane dla pacjentów uwzględnionych w analizach i dla osób wykluczonych miały podobne rozkłady w odniesieniu do statusu sprawności ECOG (P = 0,79); pierwotne miejsce guza (P = 0,41); stopień różnicowania komórek (P = 0,24); obecność lub brak leczenia chirurgicznego (P = 0,25), radioterapia (P = 0,21) lub chemioterapia (P = 0,21); i przeżycie (p = 0,87). Jednak w porównaniu z pacjentami, którzy zostali wykluczeni, pacjenci objęci tymi analizami byli bardziej podatni na nowotwory stopnia T3 lub T4 (30,8% w porównaniu z 47,3%, P = 0,001) i częściej mieli klinicznie powiększone węzły chłonne (29,6 % vs. 43,0%, P = 0,006).
Monitorowanie i charakterystyka pacjentów
Okres obserwacji wynosił od 5 dni do 10,7 lat, a mediana 6,2 roku dla pacjentów, których dane zostały ocenzurowane. Mediana wieku rozpoznania wynosiła 62 lata (zakres od 17 do 98). W momencie włączenia do badania 131 pacjentów leczono operacyjnie, 203 poddano operacji i pooperacyjnemu napromienianiu lub radioterapii, a 78 przeszło operację ratunkową (ponieważ poprzednie promieniowanie nie wyleczyło się). Pierwotnym miejscem nowotworu była jama ustna u 180 pacjentów (42,9%), krtań w 90 (21,4%), gardła czczego w 93 (22,1%) i gardła dolnego w 32 (7,6%). U 22 pacjentów (5,2%) pierwotny guz był w innym miejscu lub w nieznanym miejscu w początkowej fazie zaawansowania. Trzech pacjentów (0,7%) miało guzy pierwotne w wielu miejscach.
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka wyjściowa pacjentów. Tabela podsumowuje cechy demograficzne i kliniczne pacjentów. Mutacje TP53 stwierdzono w guzach od 224 pacjentów (53,3%). Zmiany nowotworowe powstające w jamie ustnej miały najwyższą częstość mutacji (75,0%), następnie guzy powstałe z krtani, jamy ustnej i ustnej gardła (P = 0,03). Biorąc pod uwagę liczbę zbadanych czynników, wartość P należy interpretować ostrożnie.
Przetrwanie i status mutacyjny TP53
W kwietniu 2007 roku zmarło 232 pacjentów. Przyczyną zgonu był rak głowy i szyi u 121 pacjentów, inne przyczyny w 62, a nieznane przyczyny w 49. Było 49 zgłoszonych drugich pierwotnych nowotworów, 24 spośród pacjentów, którzy zmarli (8 chorób, 13 z innych przyczyn i 3 z nich nieznane przyczyny). Pozostałych 25 pacjentów z drugimi pierwotnymi nowotworami żył w ostatniej obserwacji. Nie było związku między rozwojem drugiego pierwotnego raka a stanem mutacji TP53 (P = 0,98).
Tabela 2. Tabela 2. Wyniki analizy jednowariantowej wybranych czynników prognostycznych dla całkowitego przeżycia. Przeżycie pacjentów było związane z kilkoma konwencjonalnymi czynnikami prognostycznymi (Tabela 2). Pacjenci z dodatnimi węzłami chłonnymi, stadium 3 lub 4 guza, guza pierwotnego w jamie nosowej gardła lub leczenie badawcze obejmujące zabieg ratunkowy do nawrotu miały znacznie zwiększone ryzyko śmierci. Historia palenia jakiegokolwiek rodzaju lub ilości nie stanowiła istotnego czynnika przeżycia w porównaniu z brakiem historii palenia. Pacjenci spożywający średnio od 10 do 32 oz (296 do 947 ml) alkoholu na tydzień mieli wyższe ryzyko zgonu niż ci, którzy spożywali mniej niż 10 uncji tygodniowo (P <0,001), ale biorąc pod uwagę liczbę zbadanych czynników, to skojarzenie może być spowodowane przypadkiem.
Rysunek 1
[hasła pokrewne: scanmed kraków armii krajowej, euromedis szczecin, citidiet ]

0 thoughts on “Mutacje i przeżycie TP53 w raku płaskonabłonkowym głowy i szyi czesc 4”

  1. może ktoś wie, jak szybko (w dniach) można i należy podjąc rehabilitację u chorego z nadciśnieniem