Kontrolowane badanie ranitydyny na zapobieganie nawrotom krwawienia z wrzodu dwunastnicy ad 6

Pacjenci z owrzodzeniem i wcześniejszym krwotokiem mają częste nawroty, gdy nie otrzymują leczenia podtrzymującego i mają nawracający krwotok [13,13]. Ci pacjenci stanowią znaczną część przyjęć do szpitala na krwotok z wrzodu każdego roku. Podgrupa pacjentów z udokumentowanym krwotokiem jest najbardziej narażona na leczenie podtrzymujące lub zabieg planowy2,3,13. Jeśli ci pacjenci otrzymają długoterminowe leczenie medyczne, może to znacznie zmniejszyć liczbę hospitalizacji z powodu krwotoku z powodu choroby wrzodowej dwunastnicy i zmniejszyć koszty opieki 24.25,27. Finansowanie i ujawnianie informacji
Obsłu...

Obliczenia tomograficzne w mikrocefalii związane z wirusem Zika

width=600Wirus Zika (ZIKV) to przenoszony przez komary flawiwirus, przenoszony głównie przez komary Aedes aegypti.1. Od maja 2015 r. W Brazylii odnotowano pojawienie się ogniska zakażenia wirusem ZIKV w związku z rosnącą liczbą noworodków z wrodzoną małogłowiem w ZIKV- dotknięte regiony.1 Na tych obszarach częstość występowania wrodzonej małogłowie zwiększono o 20 razy częściej niż epidemia.1 Zidentyfikowano RNA ZIKV w mózgu płodu z wrodzoną małogłowie2. Ponadto...

Egzamin z umiejetnosci klinicznych drugiego stopnia

Zgadzamy się z artykułem Perspective Lehman i Guercio (wydanie z 7 marca) 1, że krajowe egzaminy kliniczne są drogie. Zgadzamy się również z First et al.2, że takie egzaminy pozytywnie wpływają na programy edukacyjne i oceny szkół medycznych, promują standaryzację kryteriów akredytacyjnych oraz zapewniają niezbędną obsługę społeczeństwa poprzez filtrowanie kandydatów potrzebujących naprawienia niedostatecznych umiejętności. Uważamy jednak, że kluczowy aspekt został do tej pory zignorowany: efekt egzaminu na wszystkich uczniach, którzy go podejmują. Rola oceniania podsumowującego w kształtowaniu uczenia się ...

Profilaktyka skleroterapii w przypadku żylaków przełyku u mężczyzn z chorobą wątroby alkoholowej - Randomizowana, jednoośrodkowa, wieloośrodkowa próba kliniczna czesc 4

Vincenti i wsp. (Wydanie 28 stycznia) stwierdzili, że ryzyko śmierci lub utraty przeszczepu było niższe w przypadku immunosupresji opartej na belatacepty niż w przypadku schematu opartego na cyklosporynie wśród biorców nerki po 7 latach obserwacji. Wyniki są godne uwagi, ponieważ dane dotyczące odległych wyników klinicznych są rzadkie w tej dziedzinie. Jednakże nie dostarczono danych dotyczących dawkowania mykofenolanu mofetylu w okresie obserwacji, co budzi obawy dotyczące interpretacji wyników. Zgodnie z protokołem badań pacjenci rozpoczęli mykofenolan mofetylu w dawce 2 g na dobę, dostosowując dawkę według uznani...

Najnowsze zdjęcia w galerii ortodontka:

331#protezy acetalowe , #integracja sensoryczna test , #ceny protez , #diagnoza pedagogiczna przykład , #psycholog warszawa centrum , #mleko ryżowe właściwości , #ćwiczenia dla dzieci z autyzmem , #pamiętnik ever after high allegro , #sukienki młodzieżowe allegro , #zestaw do robienia bransoletek z gumek allegro ,